De wettelijke regels bij het opstellen van een contract

Contracten zijn er in alle soorten en maten. Arbeidscontracten voor bepaalde of onbepaalde tijd, huur- en verhuurcontracten voor woningen en bedrijfspanden (al dan niet naar ROZ-model), franchisecontracten, leasecontracten, geldleningsovereenkomsten, borgtochten, achtergestelde leningen, maar ook algemene voorwaarden.

Bij het samenstellen van algemene voorwaarden zijn vaak meerdere beperkingen in de wet betrokken. Zeker wanneer deze betrekking hebben op een overeenkomst voor consumenten. Niet alles wat in algemene voorwaarden staat, is dus zonder meer geldig. Ook dient de vraag beantwoord te worden of algemene voorwaarden überhaupt wel van toepassing zijn.

Het opstellen van een contract

Niet alleen het opstellen, maar ook het beoordelen van contracten is zeer relevant. Als er eenmaal een contract is gemaakt, moet duidelijk zijn wat er precies tussen partijen geldt. Hoe moet een bepaalde clausule uitgelegd worden? Gaat dat naar de letter van het contract of is ook de bedoeling van beide partijen van belang? Wat gebeurt er met een contract als bepaalde onderdelen niet zouden gelden of zelfs strijdig zijn met de wet? Op al die vragen krijgt u antwoord in de algemene rechtspraktijk van Van Andel.

Maak een afspraak