De maximale hoogte van incassokosten

Als u een rekening niet op tijd betaalt, zal de schuldeiser u aanmanen. In de meeste gevallen worden er kosten in rekening gebracht als u binnen een of twee weken niet alsnog betaalt.

De maximale hoogte van de incassokosten zijn per 1 juli 2012 wettelijk beperkt. Dit is geregeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. De regeling geldt uitsluitend voor schulden van consumenten. Bedrijven mogen bij onderlinge schulden andere afspraken maken over de hoogte van de incassokosten.

Incassokosten zijn gekoppeld aan de hoogte van het verschuldigde bedrag. Het verschuldigde percentage daalt naarmate het bedrag hoger is. Dat komt in hoofdlijnen neer op een procentuele vergoeding. Incassoprocedures van vóór 1 juli 2012 vallen niet onder de nieuwe regeling.

De volgende percentages mag een schuldeiser in rekening brengen:

  • 15% over de eerste € 2.500,-, waarbij een minimum geldt van € 40,-
  • 10% over de volgende € 2.500,- van de vordering
  • 5% over het bedrag tussen € 5.000,- en € 10.000,-
  • 1% over het bedrag tussen € 10.000,- en € 190.000,-
  • ½ % over het bedrag boven de € 190.000,-, met een maximum van € 6.775,-

Incasso’s kunnen uitgevoerd worden onder de toepasselijkheid van dit incassotarief, op basis van een prijsafspraak, een uurtarief of gefinancierde rechtsbijstand.

Maak een afspraak