Uw recht op schadevergoeding bij letsel

Letselschade of letsel is de materiële en immateriële schade die een slachtoffer ondervindt naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan zijn bij een medische fout, een geweldsmisdrijf, verkeersongeval, bedrijfsongeval of een ander ongeluk.

Vaak zijn er meerdere schadecomponenten. Een van de belangrijkste is het tijdelijk of blijvend verlies aan arbeidsvermogen, oftewel arbeidsongeschiktheid. Naast inkomensschade kunt u verder denken aan smartengeld en aan huishoudelijke hulp die u voor het letsel niet nodig had.

In de regel kan alleen het slachtoffer schadevergoeding vorderen, maar onder bepaalde voorwaarden kan verplaatste schade - schade van derden - ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Een snelle afwikkeling van letselschade

De afwikkeling van letselschades kan relatief snel gebeuren, maar vaak krijgt u te maken met verzekeraars die op hun beurt weer schadebureaus inschakelen. Als er getwist wordt over schade zal uw medische verleden uitgespit worden. Men beweert dan al snel dat uw klachten niets met het ongeluk van doen hebben.

Met ingang van 1 juli 2010 is de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Het doel van die wet is om snelle afhandeling van letsel- en overlijdenszaken mogelijk te maken. Onderhandelen en het sluiten van een vaststellingsovereenkomst verloopt sneller. Daardoor valt een beslissing over de aansprakelijkheid ook sneller, waarmee het geschil ten einde komt.

Wie betaalt de kosten voor rechtsbijstand bij letselschade?

Als de beslissing over de aansprakelijkheid eenmaal is genomen, is het in de regel zo dat de verzekeringsmaatschappij de kosten van rechtsbijstand voor haar rekening neemt, mits deze de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets kunnen doorstaan.

Zorgplicht bij beroepsziektes

Beroepsziektes, zoals de schildersziekte, komen vaak voor. Het zijn beroepen waarbij de werknemer veelvuldig blootgesteld wordt aan schadelijke stoffen of gehoorbeschadiging oploopt door harde geluiden op de werkvloer. De ziektes zijn een gevolg van het niet naleven van de zorgplicht. Deze plicht dwingt werkgevers om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Dit geldt ook voor onder meer burn-outklachten.

Maak een afspraak