Hoe gaat u om met verzekeringskwesties?

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. Sinds 1 januari 2006 zijn de regels van dwingend en regelend recht vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Toepassing van het verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht wordt vaak toegepast in de Nederlandse en internationale samenleving. U krijgt er bijvoorbeeld mee te maken na een ski-ongeluk of verkeersongeval in het buitenland. Of dichter bij huis, door arbeidsongeschiktheid, diefstal of brandschade. De vraag rijst wat er eigenlijk verzekerd is, voor hoe lang en voor welk bedrag.

Ook product- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, zoals fouten van advocaten, notarissen, artsen of makelaars vallen onder het verzekeringsrecht.

Meerwaarde van een advocaat

Verzekeraars beroepen zich nog wel eens op een wetsartikel dat bekend staat als het verzwijgingsartikel. Op grond daarvan wordt gesteld dat men niet gehouden is een of enig bedrag aan schade te betalen. Van Andel Advocatenkantoor wijst u erop dat een terzake kundig advocaat ervoor kan zorgen dat de verzekeraar toch betaalt.

Maak een afspraak