Bespreek meningsverschillen met een erfrechtadvocaat

In geval van overlijden kan bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag nagevraagd worden of er een testament is. U dient een overlijdensakte te overleggen, die tegen betaling kan worden opgevraagd bij de gemeente van overlijden.

Heeft de overledene een testament gemaakt, dan wordt de erfenis normaal gesproken verdeeld zoals de overledene dat in zijn testament heeft bepaald.

De verdeling bij een testament

Het meest voorkomende testament is een langstlevendentestament, dat opgesteld is ter bescherming van de langstlevende partner. Hoewel kinderen een zogenaamde legitieme portie hebben, heeft de Hoge Raad bepaald dat zij de erfenis niet kunnen opeisen totdat de langstlevende partner is overleden.

De verdeling zonder testament

Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat zijn (1) de echtgenoot en kinderen, (2) de ouders, broers en zussen, (3) de grootouders en (4) de overgrootouders. Erfgenamen die tot dezelfde groep behoren, erven een evenredig deel. Dit is anders als u echtgenoot of ouder bent. Is er helemaal niemand meer, dan gaat de erfenis naar de Nederlandse Staat.

De lasten van een erfenis

Als erfgenaam krijgt u niet alleen te maken met de lusten, maar ook met de lasten. Daar is wel wat aan te doen. U kunt denken aan het verwerpen of het zogenaamd beneficiair aanvaarden van een erfenis. Dit laatste wil zeggen dat u een erfenis slechts aanvaardt als de bezittingen hoger zijn dan de schulden.

De afwikkeling van een erfenis gaat soms gepaard met grote meningsverschillen. Uw erfrechtadvocaat kan juridisch advies geven. Komt u er samen echt niet uit, dan kan de verdeling van de nalatenschap aan de rechter overgelaten worden.

Maak een afspraak